Tuesday, 7 February 2012

LATIHAN 3 - Tatabahasa

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat.


1. Kim Leng_______pokok bunga itu air basuhan beras.
a.mencurahi.             b.dicurahkan.               c.mencurahkan.            d.dicurahi.


2.Guru yang_______ Bahasa Malaysia di sekolah saya telah bertukar ke Sabah.
a.mengajar          b.mengajarkan             c.ajarkan                d.diajarkan.


3.Ubi itu akan_______oleh kakak saya sebentar lagi.
a.ditanak.            b.dikukus.                    c.direbus              d.dijerang.


4.Pelayan kedai makan itu________dulang dengan sebelah tangan sahaja.
a.mengandas.        b.menjinjing.              c.menatang.            d.membimbit.


5.______ pemandu kenderaan itu telah disaman,_________ dia tetap berdegil dengan meletakkan kenderaannya di kawasan tunda itu.
a.Biarpun,  begitu juga.           b.Mestipun,  kecuali.        c.Walaupun,  namun  
    

No comments:

Post a Comment